הדרך ל


'The Way to VII' | Iron and brass sculpture | Artist: Rami AterThe Way to VII | 2017 | Iron | 26x60x16 cm


'The Way to VII' | Iron and brass sculpture | Artist: Rami AterThe Way to VII | 2017 | Iron | 26x60x16 cm'The Way to VII' | Iron and brass sculpture | Artist: Rami AterThe Way to VII | 2017 | Iron | 26x60x16 cm 


'The Way to VI' | Iron and brass sculpture | Artist: Rami AterThe Way to VI | 2017 | Iron | 100x38x38 cm


 'The Way to VIII' | Iron and brass sculpture | Artist: Rami AterThe Way to VIII | 2018 | Iron & brass | 70x38x38 cm