עבודות אחרונות


Some of Rami Ater's recent sculptures


Children House |  2024 | 25x20x14 cm | Iron  sculpture |Rami AterChildren House |  2024 | 25x20x14 cm | Iron  sculpture


Edge of Chaos IV' |  2020 | 60x75x60 cm | Iron &  brass sculpture | Rami AterEdge of Chaos IV' |  2020 | 60x75x60 cm | Iron &  brass sculpture


Wall work


     
Compassion I

      In my head II | 2018| Iron & brass | 72x38x38 cm | Rami Ater'In my head II' | 2018| Iron & brass | 72x38x38 cm

     The Way to VIII | 2018 | Iron & brass | 70x38x38 cm | Rami Ater'The Way to VIII' | 2018 | Iron & brass | 70x38x38 cm | Rami Ater

 

'Edge of Chaos' II |  2017 | 100x135x85 cm | Iron &  brass sculpture