עבודות אחרות

Marriage | 2013 | פסל ברזל ופליז של הפסל הישראלי רמי אטרMarriage | 2013 | Iron & brass | 35x25x30cm


   No title | 2014 | פסל ברזל ופליז של הפסל הישראלי רמי אטרNo title | 2014 | Iron & brass | 90x70x70 cm


 Dad | 2011 | פסל ברזל ופליז של הפסל הישראלי רמי אטרDad | 2011 | Iron |  70x54x27cm


 Infinity |2011 | פסל ברזל  של הפסל הישראלי רמי אטרInfinity |2011 | Iron | 31x56x27cm


 No title | 2014 | פסל ברזל ופליז של הפסל הישראלי רמי אטרNo title   |   2014   |   Iron & brass   | 95x110x60cm


 Not a dancer (7) | 2011 | פסל ברזל ופליז של הפסל הישראלי רמי אטרNot a dancer (7) | 2011 | Iron & brass | 36x30x25cm


 Not a dancer (34) | 2015 | פסל ברזל ופליז של הפסל הישראלי רמי אטרNot a dancer (34) | 2015 | Iron & brass | 36x25x28cm


 Dad [on the edge of chaos] | 2012| פסל ברזל ופליז של הפסל הישראלי רמי אטרDad [on the edge of chaos] | 2012| Iron & brass | 80x75x75cm