כתבה וראיון i24 | תל אביב, 2020


I24 דווח וראיון בנושא רמי אטרi24 מדווח ומראיין את רמי אטר על השתתפותו בתערוכת המוזיאון היהודי במוסקבה '(לא) זמן טוב לאהבה,' תערוכת 'המדבר של הממשי', והאם יש השפעה של השואה על האמנות של אטר?