בסטודיו | 2019

רמי אטר, פסל ישראלי, בסטודיו


רמי אטר, פסל ישראלי, מדבר על הפיסול שלו, ברזל ואמנות בכלל.

כתוביות באנגלית