חייםחיים IV | 2013 | פסל ברזל ופליז של האמן הישראלי, הפסל רמי אטררחיים IV | 2013 | ברזל ופליז | 70x85x30 ס"מ


החיים השנייה | 2012 | פסל ברזל ופליז של האמן הישראלי, הפסל רמי אטרחיים | 2012 | ברזל ופליז | 95x70x30 ס"מ


חיים III | 2013 | פסל ברזל ופליז של האמן הישראלי, הפסל רמי אטרחיים III | 2013 | ברזל ופליז | 105x95x30 ס"מ