"מחיאות כפיים" ב'שמנת'

"מחיאות כפיים" ב 'שמנת' לתערוכת יחיד "העתק נאמן למקור".