פיסול בהזמנה


בנוסף לפסלים אותם ניתן לרכוש במהלך ולאחר תערוכות אני גם מפסל בהזמנה ,אך לא, אני לא אפסל עבורכם פסל אותו תעצבו.

אני מפסל בהזמנה בשני אופנים:

האפשרות הראשונה היא התאמת פסל קיים לחלל - במקרה זה אני לוקח פסל קודם שעשיתי, ומפסל פסל חדש דומה לו, אך במידות שונות, על מנת שיתאים יותר לחלל.

האפשרות השניה היא מתן מענה לחלל. אני מפסל פסלים שלדעתי מתאים לחלל נתון, אחרי שאני מציג הדמיה רעיונית. הפסלים בלובי הילטון תל אביב הם דוגמא לפסלים שכאלו.

אתם מוזמנים ליצור איתי קשר